Koulutus

  


Ensimmäinen sielunhoitoterapeuttien koulutus aloitettiin tammikuussa 2000.  

Pääsyvaatimuksena sielunhoitoterapiakoulutukseen on sosiaali- ja terveysalan tai kirkollisen/seurakunnallisen alan peruskoulutus tai muu soveltuva peruskoulutus täydennettynä pitkällä sielunhoidon koulutuksella.

Opetus on luonteeltaan poikkikirkollista. Valmistuneet sielunhoitoterapeutit ovat eri kristillisistä suunnista. Arvopohjana on pyhä Raamattu.

Sielunhoitoterapiakoulutus on laajuudeltaan vähintään 60 op, sisältäen mm.
 •   sielunhoitoterapian perusteet
 •   teologiset perusteet
 •   psykologiset perusteet
 •   mielenterveystyö, kriisit ja traumat
 •   seksuaalisuus, avioliitto ja perhe

  Koulutukseen kuuluu myös omaa sielunhoitoterapiaa 40 h ja työnohjattua työharjoittelua vähintään 150 h sekä kirjallisuustehtäviä ja lopputyö.

  Valmiiden sielunhoitoterapeuttien toiminta on jakaantunut seuraavasti:
 •   ammattinaan sielunhoitoterapiaa tekevät yrittäjät
 •   sivutoimisesti työnsä ohessa palkkiota vastaan työskentelevät
 •   virkansa sisällä työskentelevät
 •   vapaaehtoistyötä tekevät

  Koulutus antaa valmiudet toimia vastuuhenkilöinä erilaisissa sielunhoitoterapeuttisissa tapahtumissa. Sielunhoitoterapeutit toimivat myös luennoitsijoina ja kouluttajina. • Kouluttajia


  Perheniemen opisto
  Lähellä ihmistä -terapeuttisen sielunhoidon koulutus

  RE koulutus ry
  Terapeuttisen sielunhoidon koulutus