Sielunhoitoterapeutin eettiset ohjeet

Eettisten ohjeiden tarkoitus


Suomen sielunhoitoterapeutit ry:n eettiset ohjeet luovat pohjan Suomen sielunhoitoterapeutit ry:lle ja siinä mukana oleville sielunhoitoterapeuteille.

Eettisellä ohjeistolla pyritään vaikuttamaan sielunhoitoterapeutin henkilökohtaiseen ja ammatilliseen etiikkaan sekä parantamaan ja varmistamaan laatua.  Tarkoituksena on auttaa sielunhoitoterapeuttia pääsemään mahdollisimman hyviin tuloksiin, suojaamaan häntä virheiltä ja asiakkaita väärinkäytöksiltä. Kaikilta Suomen sielunhoitoterapeutit ry:n jäseniltä edellytetään sitoutumista sielunhoitoterapeutin eettisiin ohjeisiin.

Suomen sielunhoitoterapeutit ry on sitoutunut Suomen ACC:n laatimiin eettisiin ohjeisiin.
Lataa Suomen ACC:n eettiset ohjeet 2012 (SAEO) pdf-tiedostona